Employee Meter

Само 13 въпроса, които биха могли да Ви дадат ориентировъчна представа относно Вашите служители. Разработката и оценката на въпросите се базира на 14-годишен трудов стаж в 6 компании, значително количество литература по темата за ефективността и ефикасността, както и много ценни разговори и консултации с ръководители на екипи, ръководители на проекти и бизнес анализатори.

Шестте резултата от теста започват от служител-мечта и стигат до служител, с който е най-добре да се разделите. Поглеждайки назад във времето, мога най-искрено да споделя, че в определени периоди от трудовата ми кариера съм минал през всички тези 6 състояния.Пожелавам успех на тези от Вас, които имат съмнения, както и на всеки, заради който ще бъде направен този тест.  Успех в работата и живота!


Име на служителя:

1. Постоянно мрънка, колко е трудно да се направи нещо.
     

2. Набързо приключва възложената му задача. Често се налага той или някой друг да я преработва.
   

3. Върши странични неща извън наложителните, които трябва да изпълнява в момента.
   

4. Симулира хвърляне на много усилия, но няма видим прогрес.
   

5. Постоянно закъснява със сроковете за изпълнение.
   

6. Доста често се оправдава, че чака "нещо" - решение или действие от клиента или някой друг (обикновено колега), за да продължи с неговата работа.
   

7. Една и съща завършена задача бива рапортувана като приключена по няколко пъти (в повече от една статус среща или рапорт).
   

8. Чести и неоснователно продължителни обеди, постоянно закъснява за работа или си тръгва по-рано (при положение, че няма извънофисни ангажименти свързани с работата).
   

9. Постоянно разсейване: Skype, телефонни разговори, форуми, Youtube, Facebook - неща, които нямат пряко отношение към работата.
   

10. Другите членове от екипа се оплакват, че постоянно го чакат, или му вършат работата, или допълнително са натоварени заради него.
   

11.  Често чувате аналогични оправдания.
   

12. С видимо нежелание и притеснение дава отчет за свършената работа.
   

13. Продължително време не се представя според очакванията.
   
Няма коментари:

Публикуване на коментар